Re: Community Character Build

Home Forums Art Contests & Challenges Community Character Build Re: Community Character Build

#18310

JR19759
Keymaster

Ninth-Item.pngNinth Item
Wed Jan 30 09:22:59 GMT+0000 2013

0xffffff
0xffffff
0xffffff
0xffffff
0xffffff
0xffffff
0xffffff
0xffffff
0xffffff
0xffffff
0xffffff
0xffffff
0xffffff
0xffffff
0xffffff
0xffffff
0xffffff
0xffffff
0xffffff
0xffffff
0xffffff
0xffffff
0xffffff
0xffffff
0xffffff
0xffffff
0xffffff
0xffffffBodyMaleStandard1
7
7
32
0
1
1 0 188.5
290
188.5
290
3
Body
1
MaleStandard 1 1 1 1 31


FootLeftMaleStandard11
7
7
32
0
1
1 0 241.65
520.2
241.65
520.2
10
FootLeft
0
MaleStandard 11 1 1 1 32


FootRightMaleStandard11
7
7
32
0
1
1 0 134.95
520.2
134.95
520.2
11
FootRight
1
MaleStandard 11 1 1 1 33


ShoulderRightTech11
7
7
32
-74
1
1 0 103.85
242.5
136.85
126.5
28
ShoulderRight
2
Tech 11 1 1 1 35


ShoulderRightTech11
7
7
32
112
-1.524
-1.315 0 153.85
379.5
136.85
126.5
28
ShoulderRight
2
Tech 11 1 1 1 36


GloveRightStandard22
7
7
32
4
-1.232
1.399 0 139.9
485.6
94.9
256.6
13
GloveRight
0
Standard 22 1 1 1 37


GloveRightStandard22
7
7
32
-5
1.232
1.399 0 238.9
485.6
94.9
256.6
13
GloveRight
0
Standard 22 1 1 1 38


HeadAliens62
7
7
32
0
1
1 0 188.4
63.3
188.4
63.3
17
Head
3
Aliens 62 1 1 1 39


LegwearMaleOuterwear44
7
7
32
53
1
1 153.4
155.15
188.4
290.15
22
Legwear
10
MaleOuterwear 44 1 1 1 34